Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustushaku avautunut alustavan tiedon mukaan syyskuun 2020 alussa. Avustusta myönnetään kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen.

Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Avustuksen määrä on aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa:

  • 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun
  • 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin.

Avustus myönnetään kustannusarvion perusteella. Avustus maksetaan, kun hakija on ensin maksanut kustannukset kokonaan.

Tästä linkistä lisäätietoa: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/oljylammityksen_vaihtajalle/avustus_oljylammityksen_vaihtajalle