Tietopankki

LVI-suunnittelu, LVI-asennus ja LVI-urakointi

Lämpökarelia suunnittelee, asentaa ja urakoi LVI-alan töitä ja kohteita kattavasti erilaisiin kiinteistöihin. Toteutamme urakat useamman kymmenen vuoden kokemuksella ja ammattitaidolla. Olemme suunnitelleet, asentaneet ja urakoineet lukuisia kohteita, pienemmistä kohteista aina suuriin kokonaisuuksiin asti. Lue tästä LVI-alan tietopankkiartikkelista lisää Lämpökarelian palveluista!

  1. LVI-suunnittelu
  2. LVI-asennus
  3. LVI-urakointi
  4. LVI-huolto

LVI-suunnittelu

LVI-suunnittelu on aina asiakaslähtöistä työtä, jossa pyritään huomioimaan asiakkaan erikoistarpeet, ja suunnittelemaan järkeviä ja erityisesti kokonaistaloudellisesti toimivia ratkaisuja. LVI-suunnitteluhankkeessa insinöörin tärkein tehtävä on tuottaa toteutuskelpoinen ja tarkka suunnitelma, jolla voidaan varmistaa hankkeen paras mahdollinen onnistuminen. LVI- hankkeessa kattava suunnittelu alusta saakka toteutukseen asti on erittäin tärkeää. Ammattitaitoinen LVI-insinööri tuottaa asiakkaan kanssa yhteistyössä suunnitelman, jonka avulla päätökset voidaan tehdä, ja LVI-urakointi voidaan aloittaa.

LVI-suunnitelmat toteutetaan nykyään usein 3D-mallinnintamalla. 3D-mallinnuksen yhteydessä saadaan suunniteltua tarkka mitoitus kaikkiin järjestelmiin. 3D-mallintamalla saadaan ohjelmasta tuotettua myös tärkeät ja tarkat massalistat. Massalistoja käytetään avuksi hankkeen laskennassa, ja sitä voidaan hyödyntää myös tarvikkeiden tilauksessa. Tarkka 3D-mallinnos auttaa myös itse urakoinnissa työmaalla, koska siitä voidaan tulostaa tarkat piirrokset mittatietoineen.

Tarkalla LVI-suunnittelulla saadaan säästöjä

Rakennuksien LVI-suunnittelun tärkeimpiä lähtökohtia on teknisen toimivuuden lisäksi energiatehokkuus ja kokonaisuuden kustannusten hallinta. Tarkan mitoituksen ansiosta kunkin järjestelmän energiankulutus pystytään optimoimaan. Optimoinnilla saavutetaan merkittäviä energiasäästöjä rakennuksen elinkaaren aikana. Tarkalla optimoinnilla saavutetaan myös kustannustehokkuutta järjestelmäinvestointeihin.

LVI-asennus

LVI-asennus on luvanvaraista työtä, jossa ammattitaito ja pitkäaikainen kokemus korostuvat parhaan lopputuloksen saavuttamisessa. LVI-asentaminen kattaa käytännössä kaikkien lämpöön-, veteen- ja ilmanvaihtoon liittyvien laitteiden asentamisen ja kytkemisen. LVI-asennus onkin erittäin monipuolista työtä, jossa asentaja usein erikoistuu juuri omaan osa-alueeseen.

Lämmitykseen liittyvä asentaminen sisältää kaikkien lämpölaitteiden asennuksen ja käyttöönoton. Lämmitys voidaan tuottaa monella eri tapaa, joista esimerkiksi ilmalämpöpumput ovat vaivattomuudessaan ja monipuolisuudessaan erittäin yleisiä ja suosittuja vaihtoehtoja. Ilmalämpöpumppuja asennetaankin sekä uusiokohteisiin, että muita lämmitysmuotoja käyttäviin kohteisiin. Uusiokohteissa voidaan käyttää myös vesi-ilmalämpöpumppuja, joilla saadaan hyvä hyötysuhde ja miellyttävä lämmitys esimerkiksi vesikiertoisen lattialämmityksen avulla.

Veteen liittyvät asennustyöt ovat myös erittäin laaja asentamisen osa-alue, koska se kattaa kaiken vesiputkista, hanoista, käyttövesiputkistosta alkaen aina viemäröintiin saakka. Vesiputkistoon liittyvät työt tulee tehdä erittäin huolellisesti, koska niiden vikaantumisesta voi aiheutua suurikin vahinko. Huolellisesti suunnitellut ja asennetut käyttövesilinjat ja viemäröinnit ovat varmatoimisia, luotettavia ja pitkäikäisiä.

LVI-urakointi

LVI-urakointi on usein hyvin kokonaisvaltainen, ammattitaitoa ja hyvää suunnittelua vaativa työ. Täyden palvelun LVI-liike Lämpökarelia urakoi lähes kaikki LVI-työt, pienemistä urakoista, suurempien putkiremonttien kautta aina kokonaisvaltaisiin uuskohteiden ja julkisten kohteiden kokonaisurakoihin.

Putkiremontti

Putkiremontti eli käyttövesiputkiston ja viemäröinnin uusiminen, on yksi arvokkaimmista urakoista, joita kiinteistöihin tarvitaan. Se on kuitenkin ennen pitkää välttämätön urakka, koska sekä käyttövesiputkistolla että viemäreillä on rajallinen käyttöikä. Erityisesti suurissa kerrostaloissa putkiremontti on pitkäkestoinen ja kallis toteuttaa, mutta huolellisella suunnittelulla ja kokeneen toimijan tekemänä, haitat asumiselle ja kiinteistön käytölle voidaan pitää kohtuullisena.

Erityisesti vanhempien kerrostalojen putkiremonttien yhteydessä, uusitaan monesti myös asuntojen kylpyhuoneet. Tällöin kiinteistön ja asuntojen arvo nousee huomattavasti, koska seuraavaan vastaavaan suurempaan urakkaan on useita kymmeniä vuosia. Putkiremontti toteutetaan lähes poikkeuksetta rahoitettuna, erityisesti asunto-osakeyhtiöissä.

Ilmanvaihtojärjestelmien urakointi

Ilmanvaihtojärjestelmien ja ilmastoinnin urakoilla pyritään varmistamaan laadukas huoneilma, ja nykyisin usein myös pyritään parantamaan kiinteistön energiatehokkuutta. Uudiskohteiden ilmanvaihtourakointi toteutetaan tarkkojen suunnitelmien mukaisesti, joilla voidaan varmistua ilmanvaihdon toimivuus ja riittävyys kohteessa.

Lämmityksen urakointi

Uusiokohteiden lämmitys on suunniteltu ja mitoitettu tarkasti, ja niissä pääpaino on sekä energiatehokkuudessa että asumismukavuudessa. Lämmitysurakoinnissa asennetaan kaikki lämmitykseen liittyvät putket, johdot ja muut tarvittavat asiat, nykyisin tarkkaan digitaalisesti ohjattuna. Tällöin saadaan toteutettua energiatehokas ja toimiva lämmitys, ja usein nykyään myös toimiva jäähdytys samalla kertaa.

Saneerattavien kohteiden lämmitysurakoinnissa vaihdetaan usein lämmityksen muotoa energiatehokkaammaksi ja kokonaisedullisemmaksi – esimerkiksi muutetaan vanha öljylämmitys maalämpöön.

LVI-urakointi on merkittävä osa erilaisia rakennus- ja remonttiprojekteja. Laadukkaan urakoinnin lopputuloksena on toimiva, energiatehokas, turvallinen ja pitkäikäinen LVI-järjestelmä rakennukseen.

LVI-huolto

LVI-huolto on tärkeä osa lämmityksen, ilmastoinnin, käyttöveden ja viemäröinnin toimivuutta. Yleisimpiä julkisten tilojen ja suurempien kiinteistöjen LVI-huoltotöitä ovat lämmitysjärjestelmien ja ilmanvaihdon tasapainotukset sekä erilaiset lämmitysjärjestelmien tasapainotukset.

Koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä sisältää useita suodattimia, jotka tulee aika ajoin vaihtaa laadukkaan sisäilman varmistamiseksi. Samalla usein puhdistetaan ilmanvaihtokoneita, joten erityisesti suuremmissa kiinteistöissä, ilmanvaihtojärjestelmän suodattimien vaihto ja järjestelmien puhdistus on ammattitaitoa vaativaa työtä.

LVI-huollot voivat olla myös pienempiä töitä, kuten erilaisten hanojen tai vesikalusteiden huoltotöitä tai vaihtotöitä. Tällöin suuri LVI-kalusteiden varaosien valikoima nopeuttaa huoltotöitä ja vähentää käyttökatkoja, koska osia ei tarvitse tilata varastolta. Lämpökarelian avulla LVI-huoltotyöt onnistuvat nopeasti ja ammattitaitoisesti – kysy lisää!