Tietopankki

Ilmalämpöpumpun huolto

Ilmalämpöpumpun huolto kannattaa toteuttaa parin vuoden välein, mutta minimissään muutaman vuoden välein, jos pumppua ei käytetä runsaasti, tai jos sitä ei käytetä viilentämiseen. Huollon avulla pumpun tehokkuus ja hyötysuhde säilyvät moitteettomana. Tavanomaisen itse tehtävän suodatinten puhdistamisen lisäksi ammattimaisessa huollossa mm. tarkastetaan ja tarvittaessa lisätään pumpun kylmäaineet, puhdistetaan tarkasti sisä- ja ulkoyksiköt ja tarkastetaan pumpun yleinen toiminta.

Tässä artikkelissa tutustutaan, miten ilmalämpöpumpun puhdistus tapahtuu, mitä tarkoittaa ilmalämpöpumpun huolto, ja tutustutaan yleisimpiin kysymyksiin ilmalämpöpumpun toiminnasta.

  1. Ilmalämpöpumpun huolto
  2. Ilmalämpöpumpun puhdistus
  3. Kysymyksiä ilmalämpöpumpun toiminnasta

Ilmalämpöpumpun huolto – kaikki merkit

Ilmalämpöpumpun huollossa tarkastetaan ja mitataan kokonaisvaltaisesti ilmalämpöpumpun toiminta, tarkastetaan kylmäaineen määrä, ja puhdistetaan sisäyksikkö kattavasti. Mikäli ilmalämpöpumpun toiminta on havaittavasti heikentynyt, tai siitä tulee hajua, on viimeistään hyvä aika tilata ilmalämpöpumpulle ammattimainen huolto.

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön huolto

Ilmalämpöpumppuhuolto aloitetaan ulkoyksiköstä. Ulkoyksikkö puhdistetaan, ja sen kautta mitataan kylmäaineet. Kylmäaineet tarkastetaan mittaamalla järjestelmän paine, ja verrataan sitä pumpun oletusarvoon. Mikäli paine on merkittävästi tippunut ohjepaineesta, kylmäainetta lisätään järjestelmään niin, että tarvittava paine saavutetaan. Yleisesti kylmäaineiden oletuspaine vaihtelee välillä 7-8 bar. Vaikka nykyaikaiset kylmäaineet ovat aiempaa ympäristöystävällisiä, niiden tarkastamiseen ja kylmäaineen lisäämiseen tarvitaan erikoistyökaluja. Kylmäaineiden tarkastusta ja lisäämistä ei voi suorittaa järkevästi itse.

Muistathan, että voit hyödyntää ilmalämpöpumpun huollon kotitalousvähennyksessä!

Ilmalämpöpumpun sisäyksikön huolto

Ilmalämpöpumpun sisäyksikön huollossa puhdistetaan suodattimien lisäksi puhallin ja sisäyksikön kennosto. Kennoston puhdistamiseen käytetään erityistä puhdistusainetta, joka vaahtoaa ja tunkeutuu hyvin kennoston joka sopukkaan. Myös puhallin puhdistetaan, pumpusta riippuen puhallinpyörä voidaan purkaa pois sisäyksiköstä ja pestä erikseen. Lopuksi kaikki puhdistusaineet huuhdellaan pois. Huuhteluun käytetään tyypillisesti vettä tai höyrypesuria, joka samalla desinfioi sisäyksikön. Huollon jälkeen pumpun läpi menevä ilma on raikasta, ja usein huomataan pumpun puhalluksen selvä tehostuminen. Monesti puhdistuksen jälkeen, pumppua voidaan käyttää pykälää pienemmällä ja hiljaisemmalla puhallusteholla, kun ilma virtaa vapaasti kennostossa ja lämmön siirtyminen on tehokkaampaa.

Koska puhdistamisessa valuu runsaasti pesuvaahtoa ja vettä, sisäyksikön alle kiinnitetään siihen suunniteltu kaukalo keräämään kaikki likainen harmaavesi. Tällöin pumpusta irtoava lika ei pääse roiskumaan seinille tai lattioille, vaan pysyy kätevästi huoltohenkilön hallinnassa.

Huom! Sisäyksikköä ei kannata yrittää pestä itse erilaisilla vaahdoilla. Kennoston huuhteleminen ilman siihen tarkoitettuja työkaluja on hankalaa ja sotkuista, ja mahdollinen kennostoon jäävä pesuvaahto tai muu pesuaine voi heikentää pumpun hyötysuhdetta, ja edistää kennoston likaantumista.

Muut huollon toimenpiteet

Huollon yhteydessä tarkastetaan myös ilmalämpöpumpun asennus ja kiinnikkeet. Myös sisäyksikön kondenssiveden viemäriputki puhdistetaan, ja tarkastetaan viemäriputken liitosten tiiveys. Ilmalämpöpumpun toiminta testataan käyttämällä sitä sekä lämmitys- että jäähdytyskäytössä. Huoltohenkilö tarkkailee pumpun toimintaa aistinvaraisesti, ja imuputken sekä paineputken lämpötilat voidaan mitata. Tällöin voidaan varmistua siitä, että pumppu toimii suunnitellusti. Säännöllinen huolto auttaa ylläpitämään ilmalämpöpumpun tehokkuutta, parantaa monesti pumpun hyötysuhdetta ja takaa sen moitteettoman toiminnan.

Muista, että voit vähentää ilmalämpöpumpun huollon työn osuuden kotitalousvähennyksenä verotuksessasi!

Ilmalämpöpumpun omatoiminen puhdistus

Ilmalämpöpumpun sisäyksikössä on tyypillisesti kaksi karkeasuodatinta, jotka tulisi puhdistaa kuukausittain. Puhdistustarve riippuu paljon pumpun käytön määrästä, ja sisäilman laadusta. Esimerkiksi kotieläimiä sisältävässä taloudessa, puhdistaminen tulisi suorittaa useammin, esimerkiksi viikoittain. Tavanomaiseen puhdistamiseen riittää imuri tai harja, ja se ottaa vain muutaman minuutin. Puhdistamista varten ilmalämpöpumpusta tulee katkaista ensin virta.

Kun sisäyksikön kannen avaa, suodattimet ovat hyvin näkyvillä, ja ne voi vetää pois kiskoiltaan puhdistamista varten. Karkeasuodattimet on helppo imuroida harjasuulakkeella, joka riittää tavanomaiseen puhdistamiseen. Mikäli karkeasuodattimet ovat olleet puhdistamatta kauemmin, voi ne lisäksi huuhdella tai pestä varovasti.

Ilmalämpöpumpussa voi olla karkeasuodatinten alla muunlaisiakin suodattimia, kuten aktiivihiili- tai plasmasuodattimia. Lue niiden puhdistamistarpeesta tarkemmin ilmalämpöpumpun ohjekirjasta.

Imurin harjasuulakkeella voi imuroida myös kaikki pumpun sisäyksikön näkyvät osat. Monesti pölyä pakkautuu etenkin sisäyksikön päälle, ja ilmanohjauksen siipiin. Ole kuitenkin erityisesti siipiyksiköiden osalta erityisen hellävarainen, ettei niitä kääntävä mekaniikka vaurioidu.

Karkeasuodatinten pitäminen puhtaana säilyttää ilmalämpöpumpun tehokkuuden – tukkeutunut suodatin heikentää selvästi pumpun hyötysuhdetta ja puhallustehoa. Ulkoyksikkö on myös syytä pitää puhtaana – erityisesti tulee tarkastaa, ettei ulkoyksikön puhaltimen väliin ole mennyt risuja tai suurempia roskia, jotka voisivat estää puhaltimen toiminnan. Ulkoyksikön asianmukainen suojakotelointi auttaa pumpun ulkoyksikön puhtaanapidossa.

Talvella tulee varmistaa, että ulkoyksiköstä tippuva kondenssivesi ei pääse kasvattamaan liian suurta jääpatsasta pumpun alle. Ylimääräinen jää tulee poistaa, koska ulkoyksikön sisälle jäätyvä kondenssivesi voi hajoittaa ulkoyksikön kennoston laajentuessaan.

Kysymyksiä ilmalämpöpumpun toiminnasta

Mistä voi havaita ilmalämpöpumpun huollon tarpeen?

Pumpun huollon tarpeen voi havaita viimeistään hajusta. Mikäli sisäyksikön läpi kulkeva ilma haisee, on vähintään sisäyksikön suodattimet puhdistuksen tarpeessa. Jos karkeasuodatinten puhdistaminen ei auta hajuun, on pumpulle tilattava huolto, jonka yhteydessä sisäyksikön kenno vaahdotetaan ja puhdistetaan huolellisesti. Huollon yhteydessä myös pumpun hyötysuhde paranee, koska puhdas kennosto luovuttaa lämpöä tehokkaammin. Samalla sisäyksiön puhallusteho parantuu, kun kennosto ei ole enää tukossa.

Miksi ilmalämpöpumpun sisäyksikkö tiputtaa vettä?

Ilmalämpöpumpun sisäyksiköön muodostuu jäähdytyskäytössä kosteutta, kun viileän kennoston pintaan tiivistyy vettä. Vesi johdetaan pois erillisellä kondenssivesiletkulla, tyypillisesti suoraan ulos. Mikäli kondenssivesiletku on tukossa tai ei vedä hyvin, voi ilmalämpöpumppu kostealla kelillä jäähdyttäessä tiputtaa runsaastikin vettä. Tällöin kondenssivesiletku pitää avata ja puhdistaa – tämä tehdään myös aina ilmalämpöpumpun huollon yhteydessä.

Mitä komponentteja ilmalämpöpumppu sisältää?

Ilmalämpöpumpun toiminnalliset pääkomponentit muodostuvat sisä- ja ulkoyksiöiden kennoista ja puhaltimista, kompressorista, höyrystimestä / lauhduttimesta ja nelitieventtiilistä.

Kennostot toimivat lämmönsiirtiminä, jotka lämmitys- tai jäähdytyskäytön mukaan, joko absorboivat lämpöenergiaa ilmasta, tai luovuttavat lämpöenergiaa takaisin ilmaan. Käytännössä ilmalämpöpumppu siirtää lämmityskäytössä ulkoilman lämpöenergiaa sisätilaan, ja vastaavasti jäähdytyskäytössä siirtää sisäilman lämpöenergiaa ulkoilmaan.

Lämmityskäytössä nestemäinen kylmäaine muuttuu kaasuksi ulkoyksikön höyrystimessä, jolloin sen lämpötila laskee merkittävästi. Kaasuuntuminen tai höyrystyminen tapahtuu kompressorin tuottamalla alipaineella. Kun kylmäneste jäähdyttää ulkoyksikön kennostoa, pyrkii ulkoilma vastaavasti lämmittämään höyrystynyttä nestettä. Nykyaikaiset ilmalämpöpumput ottavat ulkoilmasta lämpöenergiaa talteen jopa -25 °C pakkasella.

Kun lämpöenergiaa ulkoilmasta absorboinut kylmäaine puristetaan takaisin nesteeksi kompressorin avulla, sen lämpötiheys kasvaa merkittävästi. Tällöin lämmennyt kylmäaine pumpataan sisäyksikön lauhduttimelle, josta lämpö siirtyy kennoston kautta sisäilmaan puhaltimen avustamana.

Jäähdytyskäytössä nelitieventtiili muuttaa ilmalämpöpumpun toimintasuunnan. Pumppu toimii muuten samalla tavalla, mutta kylmäaineen höyrystyminen tapahtuu jäähdyttäessä sisäyksikössä, ja lämpöenergia luovutetaan ulkoyksikössä ulkoilmaan. Sekä sisä- että ulkoyksikön höyrystimet ja lauhduttimet ovat keskenään samankaltaisia, ja ainoastaan niiden toiminnallisuus vaihtaa paikkaansa.

Kotitalousvähennys ja ilmalämpöpumpun huolto?

Voit ilmoittaa ilmalämpöpumpun huollon työn osuuden kotitalousvähennystä verotuksessasi. Kotitalousvähennyksen suuruus vuonna 2024 on 40 % työn osuudesta. Ilmoituksen voi tehdä helpoiten omavero-palvelussa. Lue myös verottajan ohjeet!

Ilmalämpöpumpun huolto – hinta?

Kysy ilmalämpöpumpun huollon hinta! Huollon hintaan vaikuttaa mm. mahdollisesti lisättävä kylmäaine, sisäyksiköiden määrä ja mahdollisesti uusittavat suodattimet.

Pyydä tarjous ilmalämpöpumpun huollosta

Edustamamme ilmalämpöpumput

Lämpökarelia toimii erityisesti Bosch- ja Mitsubishi Electric -ilmalämpöpumppujen edustajana. Huollamme kuitenkin kaikki ilmalämpöpumppumerkit, kuten Fujitsu, Daikin, Gree, Toshiba, Panasonic, Haier ja LG. Ilmalämpöpumpun huolto: Joensuu, Kitee, Kuopio, Vantaa ja lähialueet. Tutustu myös muihin tietopankkimme artikkeleihin!