Poistoilmalämpöpumput

Koneellisen ilmanvaihdon poistoilmaan lisättävä lämpöpumppu tehostaa poistoilman lämmön talteenottoa merkittävästi. Erilaiset lämmönvaihtimet ovat olleet koneellisessa ilmanvaihdossa arkipäivää jo pitkään, mutta ne eivät ole niin energiatehokkaita kuin lämpöpumpputekniikalla toteutettavat poistoilman lämmön talteenotot, eli poistoilmalämpöpumput.

Poistoilmalämpöpumpun toimintaperiaate

Poistoilmalämpöpumpun energian talteenotto toimii vastaavalla tavalla kuin tavallisessa ilmalämpöpumpussa, mutta se siirtää talteenotetun energian lämmitystarpeen mukaan joko lämmitysveteen kuten ilma-vesilämpöpumppu, tai suoraan tuloilmaan.

Koska poistoilmalämpöpumppu ei itsessään tuota energiaa esimerkiksi ulkoilmasta, se ei sovellu sellaisenaan ainoaksi lämmitysmuodoksi, muuten kuin korkeintaan matalaenergiataloissa. Tyypillisesti poistoilmalämpöpumpun lisäksi lisälämpöä tuotetaan lämminvesivaraajan sähkövastuksella, tai esimerkiksi takassa puita polttamalla. Samalla poistoilmalämpöpumppu tehostaa muiden lämmitysmuotojen hyötysuhdetta.

Poistoilmalämpöpumpulla jäähdyttäminen

Koska poistoilmalämpöpumput toimivat kompressorilla, osaa malleista voidaan käyttää myös tuloilman jäähdyttämiseen, eli ilmastointiin. Kondension takia tuloilmaa ei voida jäähdyttää erityisen kylmäksi, mutta yleiseen sisäilman viilentämiseen poistoilmalämpöpumppu silti soveltuu suuren ilmamäärän vuoksi.

Poistoilmalämpöpumppu saneerauskohteisiin

PILP-järjestelmä ei itsessään tuota lämpöä, vaan se ottaa talteen muuten hukkaan menevää poistoilman energiaa. Monessa saneerauskohteessa talon energiatehokkuus ei ole riittävän hyvä, että poistoilmalämpöpumpulla saavutettaisiin riittävästi hyötyä, verrattuna selvästi edullisempaan, koneellisen ilmanvaihdon lamelleihin perustuvaan yksinkertaiseen lämmönvaihtimeen.

Joissain suuremmissa rakennuksissa ja teollisuuskohteissa, joissa ilman vaihtomäärä on erityisen suuri, voidaan saada riittävää energiahyötyä poistoilmalämpöpumpusta. Tällaisissa tapauksissa ajatellaan monesti pitempiaikaisia investointeja, tai yritysten pyrkimystä hiilineutraaliuteen.

PILP-järjestelmän asennus

PILP eli poistoilmalämpöpumppu asennetaan tyypillisesti uudiskohteena tuotettavaan matalaenergiataloon. Ammattimainen ilmanvaihtojärjestelmän asennus varmistaa oikean mitoituksen, ja pitää huolta energiatehokkuudesta. Samalla asennettujen laitteiden takuu varmistetaan. Lämpökarelia on sertifioitu BOSCH Lämpömestari, jolloin saat Bosch-poistoilmapumpuille pitkän 10 vuoden kompressoritakuun. Kysy Lämpökarelian asiantuntijoilta lisätietoja poistoilmalämpöpumpuista, ja niiden soveltuvuudesta taloosi – erityisesti matalaenergiataloihin, julkisiin tiloihin ja kaikkiin uusiokohteisiin!

Ota yhteyttä!